ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μπαλέτο RAD

Pre Baby Class (2½ – 3½ χρ.)

Baby Ballet (3½ – 4½ χρ.)

Μπαλέτο Ενηλίκων

Δημιουργικός Χορός

Μοντέρνος Χορός ISTD

Σύγχρονος Χορός CDA

Φλαμένκο SDS

Τζαζ

Pilates

Barre Astié

Advertisements